kontigent


KLUBBKONTINGENT

Det koster kr. 450,- i året å være medlem av Sarpsborg Fotoklubb.

Medlemmer under 25 år betaler kr. 350,-

Kontingenten skal være betalt før 15. februar.

 

Ved innmelding etter 1. juli betales redusert

årskontingent kr. 350 / kr. 250 hvis du er under 25 år.

Redusert klubbavgift gjelder bare ved 1. gangs innmelding.

Innbetaling til Sarpsborg Fotoklubb

v/Terje Håheim

Kongleberget 3

1700

Kontonummer 0539 06 12054


Sarpsborg fotoklubb er tilknyttet NSFF