konkuranseregler

Regler for Månedens Bilde/ Årets Fotograf/ Årets Bilde

Revidert 9. april 2013

 

MÅNEDENS BILDE

 

"Månedens bilde" er en fotokonkurranse som gjennomføres på klubbens

medlemskvelder hver måned.

 

Alle medlemmer som har betalt kontingent gjeldende periode kan delta.

 

Kontingentåret er perioden fra forrige betalingsfrist til neste - normalt

15.februar og ett år fram

 

Ved å delta med bilder i konkurransen, godtas samtidig at premiert

bilde kan publiseres på klubbens hjemmeside og i lokalpressen

 

Vinnerbilder blir sendt til Sarpsborg Arbeiderblad i etterfølgende måned. Vinnere må skrive en liten tekst om bildet for at det skal bli sendt til SA. Avisen selv velger om de vil trykke bildet eller ikke.

 

Bilder som blir premiert (1., 2. og 3. plass) skal sendes til Web-master

innen neste møte etter konkurransedagen, digitalt i oppløsning

minst 2000 pixler på lengste side.Maxs 3 mb

 

(Web-master sørger for nedskalering for hjemmesiden, og forsendelse til avisen(e))

 

Ikke fremmøtte medlemmer, kan sende bilder med et annet medlem, og dermed delta i konkurransen.

For digitale bilder kan alle medlemmer sende inn på vanlig

måte, og delta i konkurransen uten å delta på medlemsmøtet.

 

Hver måned har sitt forhåndsbestemte tema som bildene bedømmes etter. Tema kan være "FRITT".

 

Det kan settes begrensninger angående etterbehandling i Temaet, f.eks "Manipulasjon ikke tillatt".

 

Der det ikke er satt begrensninger, er alt av etterbehandlingsteknikker lovlig.

 

Det kan leveres inn max 3 bilder pr deltaker.

Max størrelse er 40x40 cm inkl passepartout/ramme for papirbilder, for digitale bilder - se innleveringsregler.

 

Det annonseres på hjemmesiden om det skal være kun digital- eller kun papir-

innlevering. Om intet er nevnt på møteoversikten, er det både digital- og papir-

innlevering (2 klasser).

Når det er 2 klasser (digital og papir), kan det leveres maksimalt TRE bilder til

sammen i de to klassene, men maksimalt TO pr klasse(f.eks TO digital og ETT papir

eller ETT digitalt og TO papir). Om det er bestemt at det bare er EN klasse (enten

digitalt eller papir) kan det leveres maksimalt 3 Bilder.

Når det juryeres i 2 klasser (Digital og Papir), er det alltid samme Tema i begge

klasser om ikke annet er bestemt i møteoversikten.

 

Det digitale bildet skal sendes til en tilrettelegger utnevnt av styret - PT Einar Bjaanes: (m.b@sarpsborgfotoklubb.no) senest 7 dager før konkurransedagen innen kl. 23:59 (èn uke før).

 

Tilretteleggeren forbereder de digitale bildene for juryering - skalerer/ fjerner exif/ nøytraliserer filnavn.

 

Ved levering av digitalt bilde, skal bildet inneholde følgende filnavn; Navn_Tittel_Emne_valgfritekst-

f.eks.: wenchebaardsen_Maiklokke_Blomst_1234.jpg

Maxs 3mb stort bilde

 

Innlevert digitalt bilde skal ha oppløsning minst 2000pix på lengste side, gjerne orginal oppløsning.

 

Juryering skjer på møtet via storskjerm. Ved allmanna juryering kan stemmer kun gis ved frammøte!

 

Når det leveres Digitalt, kan vinnerbilde i hver klasse presenteres i SA hver for seg (fortrinnsvis ved 2 anledninger).

 

De 6 beste bildene får poengsum 6 poeng for beste bilde, 5 poeng for nest beste o.s.v. til 1 poeng for 6. best.

 

Bilder som ikke er sendt Web-master innen frist, mister sine poeng i deltagelse til "Årets Fotograf".

 

Bildene juryeres av møtets frammøtte eller en forhåndsoppnevnt jury/sensor.

 

Det er ikke tillat å delta med bilder som tidligere er premiert (1-3) i månedens bilde.

 

Det er ingen deltageravgift.

 

ÅRETS FOTOGRAF

 

"Årets Fotograf" Blir den som har oppnådd flest poeng gjennom året.

 

Premieutdeling (1-6) for Årets Fotograf skjer på Julebordet eventuelt Årsmøtet.

 

ÅRETS BILDE

 

"Årets bilde" er en konkurranse som gjennomføres på Julebordet blant Årets førsteplasser.

 

Vinnere i digital klasse, kan delta som papirbilde og juryeres sammen med papirbildene.

 

Årets bilde juryeres på papir og juryen er fremmøtte deltagere på Julebordet, eventuelt en innbudt sensor.

 

Det juryeres som tema FRITT

 

Poengsetting som månedens bilde, og det bildet som oppnår flest poeng blir "Årets Bilde"!

 

Det deles kun ut premie for første plass.

 

 

Eksempel på tekst til vinner bilder som skal sendes til SA:

 

”En blomsterball tatt med teleinse og et Nikon speilreflekskamera. Litt høy ISO (800) for å kunne ha rask nok lukkeråpning (1/250)”


Sarpsborg fotoklubb er tilknyttet NSFF