Medlemsmøte 27. Februar 2020

Møtested: Fritznerbakken aktivitetssenter

Antall fremmøtte:  17  stk.

 

Medlemsmøte  startet opp kl. 18.30

Nye medlemmer 2

Orienteringer;

·         Leder: Einar Bjaanes ledet møte

I år det et vår tur til å arrangere «Østfold fotografen»

·         Info angående jubileumsturen.

·         Info om turer i klubben igjennom året

·         Info om søknad om støtte til en utstilling

Tanken er å lage en vandreutstilling, og at bildene vil bli gitt til institusjoner i distriktet. Søknad blir sendt til Sarpsborg kommune og NSFF.

·         Tema for første havldel er bildenavngivning og størrelser på bilder til innsending til konuranser.

·         Andre halv del gikk Terje og Michael igjennom bruk av blitz og bruk av HSS

·         Årets andre bildekonkurranse var som vanlig i klasse " Papir og digitalt"

 

            Dette gikk over tema "Grønn"

Plassering av Papir:

            Nr.1:  Terje Håheim Det går mot vår

            Nr.2:  Michael Karlgren Lime Tea

            Nr.3   Michael Karlgren. Mannelukt

            Nr.3:  Wenche Baardsen. Grønn frosk

            Nr.5:  Einar Bjaanes. Nordlys

            Nr.6:  Knut Ingier. Lunsj i det fri

 

Plassering av Digitalt:

            Nr.1:  Jan Syversen. Spetti

            Nr.2:  Einar Bjaanes. Frøblomst

            Nr.2:  Wence Baardsen. Grønne sirkler

            Nr.2:  Terje Håheim. Stjerne

            Nr:5:  Einar Bjaanes. Libelle

            Nr.6:  Michael Karlgren. Kiwidrink

 

Neste Tema er: Fritt S/H  

 

 

Det ble som vanlig utlodding, kaffe og noe å bite i. Møtet ble hevet kl. 21.50

Helge Solie

Referent/Sekretær