Møter 2020

Trykk på knapene for å lese referatene

Januar 30

Årsmøte kl:18.30 og medlemsmøte fra kl 20:00

Bildeinnlievering tema: Kjøretøy

Februar 27

Bildeinnlevering tema:

Mars 26

Bildeinnlevering tema:

April 23

Bildeinnlevering tema:

Mai 28

Bildeinnlevering tema:

Juni 13

Sommeravslutning

August 27

Bildeinnlevering tema:

September 24

Bildeinnlevering tema:

Oktober 29

Bildeinnlevering tema:

Nowember 28

Julebord

Sarpsborg fotoklubb er tilknyttet NSFF